Budova, ve které se BANCO Casino nachází, je lokalizována na historicky významné hranici mezi Starým a Novým městem. V ulici, která je dle současného měřítka hodnocená v pořadí jako 18. ze všech nejdražších ulic světa, co se týká pronájmu veškerých ploch v rámci ní.

Vzhledem k tomu, že poloha je situována v samém srdci Prahy, budovy a ulice v okolí pamatují příběhy, které jsou hluboce zakořeněné v historii města.

Zničení opevnění města a naplnění hradní příkopy předurčilo budoucí důležitost ulice Na Příkopě. K její významnosti značně přispělo i sjednocení Prahy v roce 1784. Do té doby byla tato oblast periferií obou měst. Během 19. století bylo na Příkopech vystavěno mnoho důležitých komerčních budov a ke konci století se staly vysoko frekventovaným městským bullevardem.

Z druhé strany stojí proti Myslbecké výstavbě honosné budovy pojmenované jako „Ovocný Trh“. Ovocný Trh byl po staletí největší a nejpodstatnější oblastí Prahy, protože byl součástí nejrozsáhlejšího trhu. Avšak výstavba Nosticovo divadla (dnes pojmenované jako „Stavovské divadlo“) přerušila vzájemně propojený systém tržišť, čímž se Ovocný Trh separoval od dění na Staroměstském náměstí. Časem se vytvořilo kolem Ovocného Trhu extra náměstí.

4