AMERICKÁ RULETAAMERICAN ROULETTEDAS AMERIKANISCHE ROULETTE

8
Ruleta je jednoduchá a dynamická hra. Žetony zakoupené na hracím stole mohou být sázeny na čísla nebo tzv. vnější šance (tucty, sloupce a čísla: červená/černá, sudá/lichá, malá/velká). Po dopadu kuličky do některého z čísel „0“ až „36“ v ruletovém kole, krupiér označí výherní číslo, sebere prohrávající žetony, vyplatí všechny výherní kombinace a zahájí novou hru.

Minimální sázka na Straight Up: 25,- Kč / 1,- EUR
Maximální sázka na Straight Up: 3.000,- Kč / 100,- EUR

8
Roulette is a simple and dynamic game. Chips purchased on the craps table can be planted on the numbers or the outside chance (dozens, columns and figures: red / black, odd / even, small / large). After the impact of bullets into one of the numbers “0” to “36” at the roulette wheel, the dealer marks the winning number picks up losing tokens, pay all winning combinations and start a new game.

The minimum bet Straight Up: 25 CZK / 1 EUR
The maximum bet Straight Up: 3.000 CZK / 100 EUR

8
Roulette ist ein einfaches und dynamisches Spíel. Die auf dem Spieltisch eingekauften Spielchips können auf Zahlen oder auf sogenannte mehrfache Chancen (Dutzende, Säulen und Nummern: schwarz/rot, gerade/ungerade, kleine/grosse) gesetzt werden. Sobald die Kugel in einem Nummernfach von “0” bis “36” liegen bleibt, sagt der Croupier die Gewinnzahl, zieht die verlorenen Einsätze ein, verteilt die entsprechenden Gewinne und startet ein neues Spiel.

Minimaler Straight Up Einsatz: 25,- CZK / 1,- EUR
Maximaler Straight Up Einsatz: 3.000,- CZK / 100,- EUR