BLACK JACK

Black Jack se hraje se šesti balíčky po 52 kartách, které jsou na zadní straně označeny stejnou barvou. Hodnoty karet: ESO se počítá za 1 nebo 11, obrázkové karty J,Q, K odpovídají hodnotě 10, hodnota ostatních karet odpovídá vyznačeným číslicím. Účelem této hry je vyhrát nad dealerem a to tím, že součet hodnot vašich karet bude vyšší než u dealera, avšak nepřesáhne 21 bodů. Ve chvíli, kdy je váš součet hodnot karet vyšší než 21 bodů, ihned prohráváte a to bez ohledu na součet hodnot karet dealera. Nejvyšší figurou je Black Jack, který se skládá ze dvou karet – z karty hodnoty „10“ a z ESA. Black Jack se vyplácí v poměru 3:2 vsazené částky. Ostatní výherní kombinace se vyplácejí v poměru 1:1.

Minimální sázka: 100,- Kč / 5,- EUR
Maximální sázka: 10.000,- Kč / 500,- EUR

7

Black Jack is played with six decks of 52 cards. All picture cards are worth 10 points, the Ace is counted as either 1 or 11 points. The dealer must draw cards whenever the sum of his cards is 16 points or less. Dealer not pull any card if the sum of its cards reaches 17 points or more. The sum of the cards players must be higher than the dealer, but must not exceed 21 points. If the sum of the cards the player and the dealer is the same, it is a draw. If the dealer’s cards total more than 21 points, all guests who stay in the game, wins. Highest winning combination is called “Black Jack” (an Ace and a card value of 10 points), which is paid in the ratio of 3:2. Other winning bets are paid 1:1.

Minimum bet: 100, – CZK / 5, – EUR
Maximum bet: 10.000, – CZK / 500, – EUR

7

Black Jack wird mit 6 Kartendecks je 52 Karten gespielt, die auf der Rückseite gleichfarbig sind. Alle Karten mit Bildern (J, Q, K) haben einen Wert von 10 Punkten, das Ass hat einen Wert von 1 oder 11 Punkten und bei den restlichen Karten hängt der Wert der Karte von der Zahl, die auf der Karte aufgeschrieben ist ab. Das Ziel des Spieles ist den Kartendealer zu besiegen. Das geschiet wen der Gesamtwert der Karten des Spielers höher als beim Dealer ist. Dieser Wert darf jedoch nich 21 Punkte überschreiten. Sobald der Gesamtwert der Karte des Spielers höher als 21 Punkte ist hat der Spieler verloren und das ohne Rücksicht auf den Wert der Karten des Dealers. Die höchstmögliche Kartenkombination wird als “Black Jack” bezeichnet (ein Ass und eine Karte mit dem Wert 10). Diese Kartenkombination wird im Verhältnis von 3:2 ausbezahlt. Die anderen siegreichen Einsätze werden im Verhältnis 1:1 ausbezahlt.

Minimaler Einsatz: 100, – CZK / 5, – EUR
Maximaler Einsatz: 10.000, – CZK / 500, – EUR

7