PONTOON

9
Jedná se o verzi hry Black Jack. Výjimkou je, že hráči musejí mít vždy vyšší součet jejich karet, než je součet karet u dealera, který však nepřesáhne 21 bodů. Nejvyšší výherní kombinace je tzv. „Pontoon“ (Eso a karty hodnoty 10 bodů), který je vyplácen v poměru 2:1. Výherní kombinace „Five card trick“ (host na jednom hracím boxu obdrží pět karet, jejichž součet nepřesáhne hodnotu 21 bodů) se vyplácí v poměru 3:2. Ostatní výherní sázky jsou placené v poměru 1:1.

Minimální sázka: 100,- Kč / 5,- EUR
Maximální sázka: 10.000,- Kč / 500,- EUR

9
This is a version of the game Black Jack. The exception is that players must always have a higher sum of cards than the sum of the cards at the dealership, but does not exceed 21 points. The highest winning combination is called “Pontoon” (an Ace and a card value of 10 points), which is paid at a ratio of 2:1. The winning combination of “Five Card Trick” (the one playing host box receives five cards whose total value does not exceed 21 points) pays 3:2. Other winning bets are paid 1:1.

Minimum bet: 100, – CZK / 5, – EUR
Maximum bet: 10.000, – CZK / 500, – EUR

9
Es handelt sich um eine Version des Spieles Black Jack. Der Unterschied ist, dass der Spieler immer einen höheren Gesamtwert der Karten haben muss, als der Kartendealer. Dieser Gesamtwert darf aber nicht 21 Punkte überschreiten. Die höchste Gewinnkombination ist der sogenannte “Pontoon” (ein Ass und Karten im Wert von 10 Punkten). Diese Gewinnkombination wird im Verhältnis 2:1 ausgezahlt. Die Gewinnkombination “Five card trick” (der Spieler an einem Spieltisch erhält fünf Karten, deren Gesamtwert nicht 21 Punkte überschreiten sollte) wird im Verhältnis 3:2 ausgezahlt. Die anderen siegreichen Einsätze werden im Verhältnis 1:1 ausgezahlt.

Minimaler Einsatz: 100,- CZK / 5,- EUR
Maximaler Einsatz: 10.000,- CZK / 500,- EUR